Produkty
OpenLibrary
Delphi XE
aplikácia, MyODBC, MySQL

OpenLibrary je aplikácia určená predovšetkým pre malé(obecné, firemné) a stredne veľké (mestské) knižnice. Vývoj je uskutočnený v úzkej spolupráci so skutočnou knižnicou. Aplikácia je prehľadná, užívateľsky prívetivá. Pracuje s komunitnou edíciou databázy MySQL, ktorá je voľne dostupná a finančne nezaťaží Vašu organizáciu. Je však dostatočne silný a flexibilný. Môže byť inštalovaný na PC, kde beží aj aplikácia (vhodné pre „jedno počítačové“ pracoviská) alebo na server (vhodné pre „viac počítačové“ pracoviská). Na základe Vašich možností vieme zabezpečiť aj vhodný server s nízkym energetickým nárokom.

OpenLibrary zabezpečuje:
 • evidenciu kníh a iných materiálov,

 • evidenciu čitateľov,

 • rezerváciu kníh,

 • výpožičku kníh,

 • evidenciu finančných operácií medzi knižnicou a čitateľom (členské poplatky, platby za služby, …),

 • sledovanie prekročenie výpožičnej doby (upomienky),

 • štatistické zoznamy pre PR (najčítanejšie knihy, najaktívnejší čitateľ, …).


Číselníky obsahujú:
 • užívateľov programu a ich roli,

 • krajiny (krajina vydania),

 • jazyky (jazyk knihy),

 • typ dokumentu (napr.: A – tlačený text > AAT – atlasy, …),

 • kategóriu čitateľa (dieťa, dospelí, dôchodca, …),

 • finančné položky (členské poplatky, platby za služby, …),

 • korešpondenciu (upomienka, …).


Aplikácia obsahuje tlačové zostavy:
 • zoznam kníh,

 • prírastkový zoznam,

 • katalógový list,

 • zoznam odpísaných kníh,

kde pre zoznamy možno použiť filter;
 • zoznam čitateľov,

 • preukaz čitateľa,

 • prihláška za čitateľa,

 • prihláška za detského čitateľa,

kde pre zoznamy možno použiť filter;
 • doklad o prijatí platby,

 • čiarové kódy.

Ďalšie štatistické tlačové zostavy o knihách, čitateľoch a dokladoch je možné tvoriť s filtrom alebo bez filtra a zoskupovať podľa ďalšieho poľa.

OpenLibrary sa aktualizuje cez internet. Novú verziu máte k dispozícii okamžite po jeho vydaní.

Licencia
inštalácia OpenLibrary, skúšobná doba 30 dní bez obmedzení
cena za aplikáciu OpenLibrary (per PC)
ročný udržiavajúci poplatok za aplikáciu OpenLibrary (per PC)

Cena
cena za aplikáciu (už obsahuje ročný poplatok): 75.00 EUR per PC
ročný udržiavajúci poplatok: 20.00 EUR per PC
-
(c) OpenSoft Project, 2008-2012