Aplikácie na mieru
Rôzne kancelárske balíky (napr. MS Office) sú pre celý rad profesií nevyhnutné a v mnohom nápomocné, avšak znalosti bežného užívateľa často nepostačujú na ich komplexné využitie. Vytvoríme pre Vás aplikáciu špecifickú len pre Vaše individuálne potreby. Zjednodušia Vám Vašu činnosť, evidenciu údajov, orientáciu v nich prostredníctvom prehľadných výstupov, čím zminimalizujú Vašu časovú zaťaženosť. Všetko v príjemnom uživateľskom prostredí, rýchlo, intuitívne!
Čo ponúkame pri tvorbe Vašej aplikácie?
  • Jedno z najefektívnejších vývojových prostredí.
  • Spojenie s takmer každým databázovým serverom.
  • Podpora operačného systému MS Windows (Win95 - WinXP).
  • Prehľadnosť.

Referencie

Mestská knižnica, Štúrovo
Technológia: architektúra klient/server
Popis: "OpenLibrary" - Programové vybavenie na evidenciu kníh, evidenciu čitatelov, systém vypožičania kníh, štatistiky.

-
(c) OpenSoft Project, 2008-2012